Museum

Het museum de Eenhoorn is een particulier initiatief zonder winstoogmerk.

Het museum is gevestigd in het voormalig treinstation van Ulrum, een Rijksmonument.

Missie

Het museum is opgericht vanuit de gedachte dat kunst, zoveel als dit mogelijk is, toegankelijk moet zijn voor belangstellenden.   

Getoond wordt, in een semipermanente (*) setting, een particuliere verzameling waarbij het streven is deze waar mogelijk aan te vullen met bruiklenen.

(*) De mogelijkheid bestaat om, op tijdelijke basis en voor zover dit past binnen de doelstellingen van het museum, de expositieruimten ter beschikking te stellen aan derden.

Te zien

Kern van de collectie bestaat uit schilderijen en tekeningen van Johfra. 

Daarnaast zijn er schilderijen te zien van onder andere Ellen Lórien en Herman Smorenburg.